Владетелят
Николо Макиавели

3.95 лв.

Владетелят
Николо Макиавели

5.95 лв.

Владетелят
Николо Макиавели

13.00 лв.

Владетелят
Николо Макиавели

20.00 лв.

Изкуството на войната
Николо Макиавели

14.00 лв.

Мандрагора
Николо Макиавели

10.00 лв.

За властта и човека
Николо Макиавели

10.00 лв.

Размишления върху Тит Ливий
Николо Макиавели

8.50 лв.

Владетелят/ твърда корица
Николо Макиавели

14.99 лв.

Мисли/ Николо Макиавели
Николо Макиавели

6.90 лв.