Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Към политическата история на Одриското царство от края на VI до средата на IV в. пр. н. е. Ч.II
Ставри Топалов

45.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Приноси към проучване политическите събития в района на Източна Тракия от края на IV в. пр. н. е. до края на III в. пр. н. е.
Ставри Топалов

35.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Към политическата история на Одриското царство от края на VI до средата на IV в.пр.н.е. Ч.1
Ставри Топалов

38.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Formes premonetaires de moyens d'echange. Les fleches-monnaies coulees d'appolpnie du pont
Ставри Топалов

5.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Information About the Unknown Types of early Thracian Tribal and Ruler's Coins
Ставри Топалов

5.30 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Нови приноси към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство и земите на Древна Тракия
Ставри Топалов

25.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Нови приноси към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство в земите на Древна Тракия
Ставри Топалов

32.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Нови приноси към проучване контрамаркирането на монети в района на западнопонтийските градове
Ставри Топалов

25.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Одриското царство от края на V до средата на IV в. пр. н. е.
Ставри Топалов

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Нови приноси към проучване контрамаркирането на монети в района.../ тв.к.
Ставри Топалов

25.00 лв.