Практическо ръководство по проектен мениджмънт
Ивелина Петкова, Красимира Георгиева

7.00 лв.