Предсказания 2020
Нели Лишковска

15.00 лв.

Белотата на отсрещната стена
Йордан Динев

14.00 лв.

Проломът
Филип Попов

6.00 лв.

Краят на приказката
Филип Попов

6.90 лв.

Вещноправна поема
Огнян Герджиков

10.00 лв.

Семейноправна поема
Огнян Герджиков

10.00 лв.

Облигационноправна поема
Огнян Герджиков

10.00 лв.

Самосън
Любомир Левчев

7.00 лв.

Спасителката
Атанас Раденски

15.00 лв.

Струни
Радко Пенев

16.00 лв.