Държавата
Платон

25.00 лв.

Илиада
Омир

50.00 лв.

Одисея
Омир

4.20 лв.

Одисея/ Омир
Омир

50.00 лв.

Антигона
Софокъл

4.20 лв.

Енеида
Публий Вергилий Марон

16.00 лв.

Стихове (Сафо)
Сафо

10.00 лв.

Руба'йят
Омар Хайям

8.00 лв.

За градинарството
Валфрид Страбо

18.00 лв.

Нравствени писма до Луцилий 1
Луций Аней Сенека

10.95 лв.