Отговорност за чужд данъчен дълг
Красимир Мутафов

18.00 лв.

Курс по философия на правото
Георги Бойчев

22.00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018
Съставители Стоян Ставру; Румен Неков

29.90 лв.