Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Сборник казуси по гражданскоправни науки
Съставител Гергана Боянова

14.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Основи на гражданското право
Георги Боянов

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Парламентарно право
Георги Близнашки

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Търговско право. Обща част
Ангел Калайджиев

19.80 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение
Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова

88.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Киберпрестъпления
Марк Гудман

25.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Контрол в социалното управление
Михаил Динев

13.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наказателно право. Особена част: Престъпления против собствеността
Александър Стойнов

17.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Трудово право. Специална част. Дял II: Колективно трудово право
Красимира Средкова

18.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наказателен процес/Новият НПК
Анета Петрова

15.70 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Парламентаризъм и правова държава в България
Екатерина Михайлова

23.00 лв.