Обяснение, разбиране и извод
Лилия Гурова

10.00 лв.

Монтен и опитът на скептицизма
София Петрова

8.00 лв.

Право на истина и свобода във всичко
Бенжамен Констан

17.00 лв.

Каква ни е Хекуба? За историята на философията
Цочо Бояджиев; Олег Георгиев; Калин Янакиев; Георги Каприев

14.00 лв.

Holistic Society
Aleksandar Milanov

35.00 лв.

История на истината
Михаил Михайлов

20.00 лв.

Демостен и публичната реч
София Петрова

8.00 лв.

Просвещение сега
Стивън Пинкър

38.00 лв.