-20% -20.00%
Теория на разписанията. Задачи от вида "Job Shop"
Цоню Михайлов
10.00 лв. Отстъпка- 20.00%

8.00 лв.

-20% -20.00%
Нелинейни параболични уравнения
Марин Л. Маринов
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.

-20% -20.00%
Три забележителни точки върху медианите на триъгълника
Сава Гроздев; Веселин Ненков
4.75 лв. Отстъпка- 20.00%

3.80 лв.

-20% -20.00%
Game Method for Modelling
Krassimir Atanassov
11.00 лв. Отстъпка- 20.00%

8.80 лв.