Маркетинг без бюджет
Игор Ман

14.95 лв.

Златните уроци за лидерството
Джон К. Максуел

13.00 лв.

ПроДАВАЙ
Юли Тонкин

35.00 лв.

Игрите на размяната
Фернан Бродел

35.00 лв.

Бизнес оценяване
Александър Ганчев; Нигохос Канарян; Владимир Сиркаров; Любомир Димитров

24.00 лв.

Кариера или не?
Николай Василев

10.00 лв.