Вземете парите
Хари Аничкин

15.00 лв.

Скенерът. Защо е така и може ли иначе?
Светослав Ставрев

15.00 лв.

Да управляваш с лекота
Хенри Минцбърг

24.00 лв.

Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България
Асоциация "Прозрачност без граници"

22.00 лв.

Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria
Невяна Кръстева

29.90 лв.

Как да разбираме Майкъл Портър
Джоан Магрета

20.00 лв.

Международен маркетинг
Надя Маринова

25.00 лв.