-20% -20.00%
Създаване на банков съюз в ЕС
Калоян Симеонов
20.00 лв. Отстъпка- 20.00%

16.00 лв.

-20% -20.00%
Вътрешен контрол на застрахователното дружество
Жельо Христозов
10.00 лв. Отстъпка- 20.00%

8.00 лв.

-20% -20.00%
Правни проблеми на финансовото инвестиране
Борис Ланджев
25.00 лв. Отстъпка- 20.00%

20.00 лв.

-20% -20.00%
Съвременни модели за оценка на бизнеса
Любомир Тодоров
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.

-20% -20.00%
Застрахователни продукти
Жельо Христозов; Павел Димитров
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.

-20% -20.00%
Публичните дружества и развитието на фондовата борса в България
Веселин Минчев; Роска Петкова и др.
5.00 лв. Отстъпка- 20.00%

4.00 лв.

-20% -20.00%
Финанси на предприятието
Маргарита Александрова; Емил Калчев
21.00 лв. Отстъпка- 20.00%

16.80 лв.