Курс по философия на правото
Георги Бойчев

22.00 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018
Съставители Стоян Ставру; Румен Неков

29.90 лв.

Новите положения при обществените поръчки
Мариана Кацарова; Емилия Петкова; Цветелина Попова; Весела Андонова

38.40 лв.