Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018
Съставители Стоян Ставру; Румен Неков

29.90 лв.

Новите положения при обществените поръчки
Мариана Кацарова; Емилия Петкова; Цветелина Попова; Весела Андонова

38.40 лв.

Данъчно право и процес Ч.3
Здравко Славчев

55.44 лв.

Сборник съдебна практика на ВС и ВКС на Р България 1953-2008 г. Ч.1
Съставители Симеон Тасев и Владимир Тодоровски

32.00 лв.

Общо учение за конституцията
Георги Близнашки

30.00 лв.