Общо учение за конституцията
Георги Близнашки

30.00 лв.

Основи на гражданското право
Георги Боянов

20.00 лв.

Закон за наследството
Цанка Цанкова и колектив

60.00 лв.

Търговско право. Обща част
Ангел Калайджиев

19.80 лв.