Същински полови престъпления
Ива Пушкарова

20.00 лв.

Организация на съдебната експертиза
Петър Цанков; Александра Ангелова и др.

16.00 лв.

Не е в наличност