Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Запис на заповед. Нова съдебна практика. Архивна съдебна практика

25.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Защита на конкуренцията. Съдебна практика на Върховния административен съд Ч.I

14.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Съдебна практика по Закона за устройство на територията (2001-2009)

18.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012-2017)
Теофана Евгениева; Николай Павлевчев

35.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебната практика! (Облигационно право) Том I
Стоян Ставру; Румен Неков

26.50 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Предизвикай: Съдебната практика! (Облигационно право) Том II
Стоян Ставру; Румен Неков

27.00 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Същински полови престъпления
Ива Пушкарова

20.00 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър
Нели Маданска; Бистра Николова

19.80 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Ръководство за разследване на изнасилвания
Невяна Гаврилова

10.00 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд. Изпълнително производство

22.00 лв.

Не е в наличност
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Организация на съдебната експертиза
Петър Цанков; Александра Ангелова и др.

16.00 лв.