Не е в наличност
Не е в наличност
Регламентът Брюксел II A. Коментар
Николай Натов и др.

25.00 лв.

Не е в наличност
Европейска прокуратура
Иванка Которова

22.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Не е в наличност
Регламентът "Брюксел I". Коментар
Николай Натов и др.

35.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари
Съставители Атанас Семов; Христо Христов

25.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Не е в наличност
Право на Европейския съюз
Жасмина Попова

29.00 лв.