Уча се на добри обноски
Рейнилдис ван Дицхьойзен

5.00 лв.

Информационни технологии за 6. клас
Галина Момчева, Милена Константинова

4.00 лв.

Информационни технологии за 5. клас
Галина Момчева-Гърдева

4.00 лв.

Информационни технологии за 7. клас
Галина Момчева, Милена Константинова

5.00 лв.

Практическо ръководство по проектен мениджмънт
Ивелина Петкова, Красимира Георгиева

7.00 лв.

Мениджмънт на фирмата
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

5.50 лв.

Мениджмънт на технологии,иновации и информации
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

4.00 лв.