Немско-български политехнически речник
Ангел Писарев и други

59.00 лв.

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води
Румен Арсов; Драган Драганов и др.

35.00 лв.

Химия за кандидат-студенти
Благомира Стайкова

17.00 лв.

Радио и телевизионна техника - учебник за СПТУ
Мария Проданова/Недялко Недялк

7.50 лв.