Помагало по методика на обучението по история
Росица Ангелова, Габриела Калайджийска

7.00 лв.

История на физическата култура
Росен Алексиев, Иван Лазаров

5.00 лв.

Топонимията на Преславско
Белчо Кръстев

7.00 лв.

Сигурност на организациите
Генчо Сандев

24.00 лв.

Лингвокультурология
Валентина Аврамова

10.00 лв.

Природознание част 1
Диана Кюркчиева

6.90 лв.

Строеж на веществото
Георги Нейков

14.24 лв.

Туризмът в балканските страни
Милена Стоянова, Ивайло Владев

15.00 лв.

Екология и сигурност
Делчо Каменов; Дарина Бъчварова; Александър Дойчинов

13.00 лв.