Решение за милиони
Робърт Ролих

14.95 лв.

Валутният риск в икономиката
Ирена Николова

20.00 лв.

Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България
Асоциация "Прозрачност без граници"

22.00 лв.