Право на отказ от закупена стока

Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите за връщане на стоката. Срок за упражняване на право на отказ - 14 дни. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките или доброто им функциониране.

За упражняване право на отказ Купувачът може да използва стандартния формуляр за отказ (изтеглете оттук) или да изпрати следните данни на имейл [email protected]: 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.

Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача. Сумите се възстановяват по следния начин по избор на потребителя:

1. По банков път - по посочена от потребителя банкова сметка

2. В брой - в офиса на Хеликон.БГ ООД, находящ се в гр.Бургас, пл. Тройката 4

3. В брой чрез пощенски паричен превод като разходите за това са за сметка на потребителя

На право на отказ не подлежат: съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП - периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП - цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП - запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.

Поръчки, които не са напуснали Логистичния център, могат да бъдат анулирани чрез мейл до [email protected] или телефонно обаждане на тел. 02 460 40 81, 02 460 40 80.
Книгите и списанията, напуснали Логистичния център, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на ХЕЛИКОН.БГ ООД.
При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, ХЕЛИКОН.БГ ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 14-дневен срок, считано от упражняване на рекламация. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ХЕЛИКОН.БГ ООД.
 При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, ХЕЛИКОН.БГ ООД възстановява заплатената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката в срок от 14 дни от получаване на стоката.