Промените в Административно-процесуалния кодекс 2018
Соня Янкулова; Теодора Николова

30.00 лв.

Административен процес с измененията на АПК от септември 2018 г.
Проф.д-р Кино Лазаров и Проф.д-р Иван Тодоров

28.00 лв.

Административен процес. Сборник нормативни актове IX/2018
Съставител проф.д-р Кино Лазаров

6.50 лв.