Спедиционният договор
Жана Колева

22.00 лв.

Наказателно право. Обща част (Второ актуализирано и допълнено издание)
Румен Владимиров; Катина Христова; Николай Стефанов

20.00 лв.

Делба на съсобственост
Симеон Тасев

18.00 лв.

Научно-практически коментар
Николай Николов

22.00 лв.

Всичко за работното време, почивките и отпуските
Лариса Тодорова; Мариана Василева; Теодора Дичева

36.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2017 + CD
Велин Филипов; Лорета Цветкова и др.

36.00 лв.