Срок за плащане

Относно методи, при които се изисква предварително заплащане на поръчката, срокът за плащане е 14 дни от датата на създаване на поръчката. В основание на плащане се посочва номера на поръчката.

Ако желаете проформа фактура, моля насочете Вашето искане на E-mail: [email protected] . Оригинална данъчна фактура ще получите приложена в пратката.