Не е в наличност
Прагматика на човешките отношения
Пол Вацлавик, Джанет Бивин Бавелас, Дон Д. Джаксън

18.00 лв.

Не е в наличност
Прагматика на човешкото общуване
Пол Вацлавик, Джанет Бивин Бавелас, Дон Д. Джаксън

11.00 лв.