Макиавели отвъд лицемерието
София Петрова

8.00 лв.

Камю и екзистенциализмът
София Петрова

8.00 лв.

Епиктет и човешката свобода
София Петрова

8.00 лв.

Хюм и човешката природа
София Петрова

8.00 лв.

-15% -15.00%
Епикур
София Петрова
8.00 лв. Отстъпка- 15.00%

6.80 лв.

-20% -20.00%
Монтен и опитът на скептицизма
София Петрова
8.00 лв. Отстъпка- 20.00%

6.40 лв.

Фройд и психоанализата
София Петрова

8.00 лв.

-15% -15.00%
Демостен и публичната реч
София Петрова
8.00 лв. Отстъпка- 15.00%

6.80 лв.

Цицерон и човешките нрави
София Петрова

8.00 лв.

Ницше и волята за власт
София Петрова

8.00 лв.

Не е в наличност
Кант и свободният избор
София Петрова

8.00 лв.