Йордан Йовков. Архив
Съставители Донка Билярска и Василена Билярска

20.00 лв.

Българският модернизъм
Цветанка Атанасова

20.00 лв.

Трагедия и автентичност
Николай Турлаков

20.00 лв.