Не е в наличност
Административен процес. Сборник нормативни актове V/2019
Съставител проф.д-р Кино Лазаров

6.50 лв.

Новите положения при обществените поръчки
Мариана Кацарова; Емилия Петкова; Цветелина Попова; Весела Андонова

38.40 лв.

Защита на личните данни
Десислава Тошкова-Николова; Невин Фети

48.00 лв.