-20% -20.00%
Клинична фармакология за студенти по медицина
Димитър Терзииванов; Иванка Атанасова
40.00 лв. Отстъпка- 20.00%

32.00 лв.

-20% -20.00%
Лекарствени продукти
Михаил Христов
50.00 лв. Отстъпка- 20.00%

40.00 лв.

-20% -20.00%
Особености при патентоването на лекарства
Иван Иванов
7.00 лв. Отстъпка- 20.00%

5.60 лв.

-20% -20.00%
Невропсихотропни лекарствени средства II
Дейвид Бандел, Робърт Нейлиър
28.00 лв. Отстъпка- 20.00%

22.40 лв.

-20% -20.00%
Лекарствени средства, повлияващи сърдечно-съдовата система III
Дейвид Бандел, Робърт Нейлиър
32.00 лв. Отстъпка- 20.00%

25.60 лв.

-20% -20.00%
Лекарствени средства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма I
Дейвид Бандел, Робърт Нейлиър
28.00 лв. Отстъпка- 20.00%

22.40 лв.

-20% -20.00%
Противотуморни препарати и лекарствени средства V
Дейвид Бандел, Робърт Нейлиър
28.00 лв. Отстъпка- 20.00%

22.40 лв.