Това променя всичко/ м.к.
Нейоми Клайн

35.00 лв.

Това променя всичко/ тв. к.
Нейоми Клайн

40.00 лв.

Рискметрия в екологичната сигурност
Любомир Владимиров

25.00 лв.

Рекултивация и методи за изследване на почвата
Ботьо Захаринов; Янчо Найденов

20.00 лв.