Лидерство и самозаблуда
Институт \"Арбинджър\"

8.00 лв.

Съветите на Ярдар
Славян Радев

7.00 лв.

Избор А
Славян Радев

8.40 лв.

Избор А
Славян Радев

8.40 лв.

Ефектът Луцифер
Филип Зимбардо

20.00 лв.

Невидимото влияние
Джона Бъргър

9.00 лв.

PHILOSOPHY AND THE SCIENCE OF HEALTH
Gergana Apostolova (Гери Апостолова)

3.00 лв.