-20% -20.00%
Изборът
Елиаху М. Голдрат; Ефрат Голдрат-Ашлаг
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.

-20% -20.00%
Критична верига
Елиаху М. Голдрат
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.