Какво означава DRM


DRM (Digital Rights Management) е софтуерна защита на файлов формат за дигитални издания. Тази защита изключва възможността за пиратско разпространение на копия в мрежата, като междувременно дава пълна прозрачност на носителя на авторските права, за това колко копия има продадени, кога, къде и кой ги е продал.

Helikon.bg оперира със софтуерната защита на AdobeDRM. За това какво е необходимо да четете електронни книги от Helikon.bg с въпросната защита вижте ТУК.