И нека едната ръка знае какво прави другата
Снежана Зарева-Гарфънкъл

13.00 лв.

Литературата: удоволствия и предизвикателства
Юбилеен сборник в чест на професор Милена Кирова

26.00 лв.

Управление на риска в проект
Йоаннис Патиас; Силвия Илиева

14.00 лв.

История на истината
Михаил Михайлов

20.00 лв.