Процедури за химичен анализ
Рахила Борисова

24.00 лв.

Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия
Димитър Тодоровски; Йоана Захариева; Мария Миланова

14.00 лв.

Задачи по аналитична химия
Геомил Пеков; Даниела Цекова; Галина Генчева

15.00 лв.

Химична термодинамика
Ева Соколова

16.00 лв.

Optical Fluorides
Jordan Muhovski

30.00 лв.

Археометрия
Ивелин Кулев

48.00 лв.

Задачи по органична химия
Марин Янков

14.00 лв.

-20% -20.00%
Органичен синтез Т.2
Александър Добрев
25.00 лв. Отстъпка- 20.00%

20.00 лв.

Основи на химичния анализ
Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова

50.00 лв.

Органична химия
Галин Петров

30.00 лв.